RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG –
ANIMERAD POWERPOINTPRESENTATION

Beskrivning av uppdraget

Kunden önskade en processbild för att visa 
hur patientresan ser ut på ett idealsjukhus.
Processbilden skulle vara tilltalande,
 pedagogisk och animerad för att stärka 
kommunikationen vid presentationer och på
 seminarier, och naturligtvis skulle den följa 
den grafiska profilen. Nedan hittar du en inspelning av presentationen och ytterligare lite längre ned kan du ladda ner hela presentationen.

Arbetsprocess

Vi har en strukturerad arbetsprocess för denna 
typ av arbeten för effektiv och 
prisvärd produktion. Kunden gjorde 
en beställning med brief och skiss på
 processbilden. Done by Friends svarade
 med debrief och fråga om format: 
powerpoint eller film. Kunden svarade
 powerpoint först och film i steg två.
 Formgivaren skapade en processbild 
med nytt manér som stillbild. Kunden gav
 sitt godkännande. Därefter skapade vi animeringar och 
ljudsatte presentationen.

Tidsåtgång

16 timmar totalt.

Här kan du ladda hem Powerpointen

MTM
AKILA – ANIMERAD PRESENTATION

BAKGRUND

I maj 2017 fick Done by Friends* i uppdrag av Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM, att hjälpa till med lanseringen av en ny app, Akila, för att läsa taltidningen. Tidningsläsaren Akila är speciellt framtagen för den som har svårt att läsa skriven text. Med appen kan du både lyssna på tidningen och följa med i texten som du kan anpassa på olika sätt. Done by Friends har skapat logotyp, grafiskt manér och tagit fram namnet på appen Akila.

UPPDRAG

Done by Friends skapade en animerad presentation av appen i form av en animerad presentationsfilm för att visas på sociala medier, egna kanaler och mässor. Målet var att öka antalet prenumeranter av taltidningar, att öka kännedomen om taltidningar och ge dagstidningarna ett verktyg (appen) att locka taltidningsprenumeranter med.

MÅLGRUPPER

Primär målgrupp är potentiella användare som har läsnedsättning men kan se och uppskatta bilder och formgivning som en papperstidning. En anpassning till målgruppen är att tempot i presentationen gjorts långsammare.
Sekundär målgrupp är dagstidningarna och även allmänheten och anhöriga som fungerar som förmedlare av dagstidningen som taltidning.

NEDLAGD TID ANIMERAD PRESENTATION

Analys, idé och koncept samt framtagning av godkänd storyboard: 45 timmar

Produktion, animering, ljudläggning av berättarröst: 39 timmar

*Detta uppdrag gjordes av Blomquist & Co som sedan 1 september 2018 helt har uppgått i Done by Friends.