Svenska Spel – Triss Fars dag

Beskrivning av uppdraget

Miltton har arbetat med Svenska Spel i fyra år och varit deras upphandlade byrå i 1,5 år. Vi gör all Svenska Spels grafiska produktion både digitalt och analogt. Majoriteten av jobben vi gör för Svenska Spel är produktion av rörligt material för digitala kanaler.

BESKRIVNING AV UPPDRAGET

Uppdraget omfattade att utifrån skisser från reklambyrån ta fram digitala enheter till olika digitala kanaler.
Vi har en dokumenterad arbetsprocess som vi följer i våra uppdrag. Denna kan sedan detalj anpassas efter varje kund.

Vi har tillsammans med Svenska Spel utarbetat en briefmall och kommit överens om leveranstider för mindre och större produktioner. Denna briefmall mailas till en egen mailadress vi har för svenska spel, där hela teamet finns som mottagare.

I detta projekt mottog vi briefen via mail. Vi ser över att briefen är fullständig och tydlig nog för oss att göra en budget utifrån. Vi återkopplar till kund med en budget enligt avtalad prislista och skickar sedan detta för godkännande innan uppstart. När kunden godkänt budget påbörjar vi jobbet. Vi fick i detta fall skisser från kundens leadbyrå.

Vi gör layoutförslag utifrån skisserna och övrigt underlag. Där föreslår vi vilka element som ska animeras. För Svenska Spel kodar vi banners i html5 eller gör dem i Bannerflow där det fungerar. Det kräver att kunden har Bannerflow-licens. Efter godkännande från kund påbörjar vi kodningen av html5-banners.

Parallellt med det gör vi banners i Bannerflow och sätter upp videobanners. Vi gör videobanners i After Effects först och de skickas till Bannerflow som lägger upp dem. Filmerna länkas in och vi skapar banners efter det. Samtidigt arbetar vi med butiksfilmerna.

ENHETER

Videobanners (8 format).
Parallax (rörlig mobilannons/html5 kodad banner tidigare flash banner).
L-banner (html5 kodad banner).
E-post bilder (2 st toppbilder).
Butikstv (3 format).
Cover Art (2 format – reklamplats på Spotify och radioplay).