SRC – REPORT POLLINATORS

Miltton är Stockholms universitets upphandlade produktionsbyrå och har arbetat tillsammans med dem i fem år. Vi gör allt från större katalogproduktioner, rapporter och broschyrer till roll-ups och namnskyltar. Stockholms universitet är en av många kunder där vi arbetar med flera olika språkversioner utöver svenska. Det kan röra sig om allt från engelska, spanska, tyska och franska till thailändska, för att ge några exempel.

UPPDRAG

I detta uppdrag skulle vi formge en rapport på engelska och thailändska. Vi utgick som alltid från Stockholms universitets grafiska manér. Rapporten var på 76 sidor. Vi mottog i detta uppdrag en brief från kunden med underlag. Vi såg över uppdraget och återkopplade med en offert som baseras

på redan avtalade priser samt en tidplan för projektet. Efter godkännande av offert och tidplan startade vi arbetet. Texter levererades från Stockholms universitet i ett worddokument och valda bilder skickades med.

I detta uppdrag var tidplanen för den engelska rapporten på 10 arbetsdagar inklusive två korrekturvändor med kund. Vi beräknade att projektet skulle ta ca 60h. När den engelska versionen är klar kunde vi påbörja språkversion 2, i detta fall den thailändska. Hade språk två varit på svenska eller annat språk med latinska alfabetet hade vi gjort jobbet på mindre än en vecka. Med ett annat alfabet och ett språk vi inte behärskar så tar det 7–8 arbetsdagar för att leverera den thailändska rapporten, detta med två korr inkluderade och under förutsättning att kunden återkopplar med korrektur enligt satt plan. Den thailändska rapporten beräknades till mellan 35–45h, beroende på mängden korr.

ENHETER

Leveransen är en broschyr på engelska och sedan en på thailändska.