RISE – PROJEKT PPT STRATEGISK EVOLUTIONS

Miltton är RISE upphandlade produktionsbyrå sedan hösten 2018. Vi gör all deras grafiska produktion, såväl analog som digital. RISE är en kund vi gör många Powerpoints för.

UPPDRAGET

Vi mottog ett underlag i en Powerpoint på 51 sidor text och lågupplösta referensbilder. Uppdraget var att se över innehållet och formge det enligt den grafiska profilen.

ARBETSPROCESS

Vi mottog i detta uppdrag en brief från kund med en tajt deadline. Vi återkopplade till kund samma dag med en offert och debrief. I den fanns förslag på åtgärder för varje enskild slide. Till exempel hitta ny bild, skriva om text, rita graf och så vidare. Efter accept på offert och debrief startade arbetet.

Vi skickade ett första utkast 20 april, fyra dagar efter att vi fått briefen. Då hade vi gjort grunden, gått igenom copyn på alla 51 sidor, skrivit om som krävdes stor teknisk förståelse och formgett. Efter det återstod animering av illustrationer och komplettering av mindre mängd text samt siffror till vissa grafer. Då RISE hade en kort tidplan var de snabba i korrvändan så vi kunde leverera enligt deadline.

Vid slutgodkännande från kund kontrollerar vi att alla fonter fungerar. Detta görs för att RISE har som krav att deras egen font ska vara inbakad i Powerpointen. Slutligen komprimerar vi alla bilder och anpassar dem så att kvaliteten ska vara så bra som möjligt för ändamålet och samtidigt väga så lite som möjligt för att filen ska få rimlig storlek vid distribution.

ENHETER

PowerPoint-mall

Arbetsprovet Powerpoint från RISE innehåller interninformation som inte är offentlig. För att kunna visa arbetsprovet har vi ersatt delar av texten med lorem ipsum, blurrat siffror och tagit bort en del slides med konfidentiell information.

Rise - PowerPoint

LIKNANDE CASE