Riksförbundet Hjärtlung

Miltton (Done) producerade siten Sedd i vården
för Riksförbundet Hjärt Lung

BAKGRUND
Riksförbundet HjärtLung är med 37 000 medlemmar och 150 lokalföreningar en av Sveriges största patientorganisationer. De arbetar för att alla med hjärt-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. De påverkar vårdpolitiker, samarbetar med hälso- och sjukvården samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för sina medlemmar.

UPPDRAGET

Webbplats
Riksförbundet HjärtLung vill påverka politiker och vård att genomföra en mer personcentrerad vård. Done By Friends har haft uppdraget att ta fram kommunikationen för kampanjen. Det omfattade bland annat budskap, begreppet ”Sedd i vården”, Digitala testet Sedd i vården, DR, broschyr, grafiskt uttryck och webbplats.

Test Sedd i vården
I anslutning till kampanjen ingick även att skapa ett digitalt test där personer kunde svara på frågor och se om man uppfyllde kriterierna för att vara Sedd i vården. Testet kunde köras i såväl mobiler som datorer och resultatet samlades ihop för att användas i kampanjen Sedd i vården.

Förutsättningar och avgränsningar
Webbplatsen ska utgå från det grafiska uttryck och den kommunikation som görs i projektet Sedd i vården där vi tidigare utformat och skapat bland annat broschyr och event-material. Webbplatsen ska bli landningsplatsen för kampanjaktiviteter och E-dr inom Sedd i vården-kampanjen.
Webbplatsen skulle vara införlivad i Riksförbundet HjärtLungs sajt genom en toppmeny med ingångar till innehåll på hjart-lung.se

Syfte och mål
Syftet är att påverka politiker och beslutsfattare i vården att införa en mer personcentrerad vård.

Målgrupper
• Politiker
• Beslutsfattare i vården
• Riksförbundet HjärtLungs medlemmar
• Allmänheten

Genomförande
Done by Friends arbetade enligt sin fastställda arbetsprocess, beskriven i bilaga Arbetsprocess med viktiga hållpunkter som startmöte, regelbunden avstämning, slutgodkännande och leverans.

Resultat
Sajten för Sedd i vården är nu en vital och levande del i kampanjen Sedd i vården där den uppdateras med material som till exempel Goda exempel och annat för att vara den plats politiker, vård och beslutsfattare inom vården kan gå till för att få inspiration, motivation och stöd när det gäller personcentrerad vård. Riksförbundet vill kroka arm med vården och vara ett stöd och visa vägar för att tillsammans förbättra hälsan för personer med hjärt- och lungsjukdom. De vill samtidigt visa att det kan vara lönsamt för samhället. Webbplatsen är ett viktigt fundament i detta arbete.

Urval av arbete vi gör för kunden:
• Ny grafisk profil för Riksförbundet HjärtLung
• Broschyrer
• Eventmaterial
• E-DR
• Debattartiklar
• Facebook-annonser
• Kampanj Sedd i vården med broschyrer, eventmaterial, webbplats, animerad film och e-DR
• Webbquiz om Sedd
• Material till Almedalen
• Powerpoint med rörligt innehåll

seddivarden.nu