Panasonic

En kampanj för Panasonics HZ luftvärmpump.

Bakgrund

Hösten 2020 fick Miltton i uppdrag av Panasonic att driva en säljkampanj som skulle nå ut
brett för deras nya luftvärmepump HZ Flagship. Luftvärmepumpen är unik i sitt slag, den är en av de mest tekniska, tystgående och energibesparande på marknaden. Enligt en uträkning kan du på åtta år spara upp till 800 000 kr och 14 185 kg koldioxid jämfört med direktverkande el. Den fungerar även som AC under årets varmaste dagar. Alla minns vi ju sommaren 2018. Millton landade i kampanjkonceptet ”Mer än du kan ana.”

Då pumpen trots sitt anspråkslösa utseende hjälper dig med så mycket vardagen. Att spara pengar,
att genom avancerade digital teknik styra ditt hem och mycket mer.

Den kreativa outputen genererade tre stycken olika filmer för tre olika marknader i norden och har en klippstil, berättarteknik och maner för att passa målgruppens preferenser Dessutom produceras en mängd banners och annat material runt dessa filmer.

Syfte med kampanjen.

1. Sälja Panasonics HZ Flagship värmepump i Sverige, Norge och Danmark genom att
skapa leads till återförsäljare.

2. Skapa högre varumärkeskännedom inom värmepumpsegmentet.

Målgrupp

Många villaägare och fritidsbostadsägare i Sverige, Norge och Danmark sitter fortfarande på
gamla uppvärmningssystem såsom olja och direktverkande el. Andra kan ha ett dugligt
system men behöver komplettera med enkel lösning som snabbt ger extra värme eller kyla
under de kallaste och varmaste dagarna.En undersökning visar att det i huvudsak är männen
i ett hushåll som söker, jämför och köper värmesystem. Den primära målgruppen är alltså män över
30 år i Sverige, Norge och Danmark boendes i hus/villa eller med fritidshus/hytte.

Val av medier.

Miltton har även tidigare år gjort kampanjer för Panasonic. Då med både print och traditionell bannerannonsering
som en mediabyrå bokade upp. Förra året rekommenderade vi att testa ett nytt grepp kring hur vi kan få ut budskapet i SOME och google paid search och i år har Panasonic valt att gå 100 % i dessa kanaler då det var mycket
lönsamt och gav goda resultat. (Även Influensers och podcasts är kopplade till kampanjen). Panasonic vill även lyfta sitt varumärke och bli mer synliga varpå det beslutades att ta fram kampanjfilmer som ska visas på YouTube samt påkampanjsiten.

Produktionsexempel

Miltton har tagit fram ett kampanjkoncept som ska fungera mot alla målgrupper. ”Mer än du kan ana.”
Vi har utifrån det producerat ut kampanjsitens innehåll, content till SOME samt kampanjfilmer med 3 olika
spår för att möta målgruppens huvudsakliga behov eller efterfrågan ovan. Det landade i spåren
”Mer ekonomisk än du kan ana.”, ”Mer hi-tech än du kan ana.” Samt ”Mer tystgående än du kan ana.”