FRÄLSNINGSARMÉN

Helhetskampanj för Frälsningsarmen för att stoppa människohandeln

BESKRIVNING AV UPPDRAGET
Frälsningsarmén bedriver ett omfattande socialt och kyrkligt arbete. Detta är också varumärkets position. De finns representerade över hela landet med ca 100 lokala kårer. Alla med olika inriktningar. Konkurrensen om givarnas pengar och uppmärksamheten från andra organisationer är hård. Kännedomen om Frälsningsarmén verksamhet behöver öka. Med begränsad mediebudget behöver kommunikationen vara tydlig.

”FRÅN BÖSSA TILL LEDARSIDA”
Bilden av Frälsningsarmén är ofta musik på torg och bössan. Men det är bara en liten del av verksamheten.

Frälsningsarmén kan och gör mer. Frälsningsarmén kan driva frågor och väcka debatt kring de områden man arbetar inom. Man har insikten och kunskapen.

Fler behöver känna till Frälsningsarméns verksamhet.
Under år 2017 var det fokus på följande fyra områden:

1. Barn och ungdomar
2. Människohandel
3. Integration
4. Hemlöshet

ARBETSPROCESS
Vi skapade ett övergripande koncept för att visa handlingskraft från Frälsningsarméns sida, som ska fungera som paraply för all kommunikation. Men som också upplevs involverande och uppmanande till existerande och blivande givare. Och sist men inte minst kan fungera på en yngre målgrupp, och skapa ett emotionellt band till varumärket.

Enheter

Koncept (Idé, framtagning)
Filmer (Manus, Produktion)
Annonser (Form, Produktion)
Banners (Form, HTML)