EXPERIS YOUNG

Kampanjarbete för Experis gällande lansering av
Experis Young. Specialistrekrytering av unga stjärnor i
deras första steg på arbetsmarknaden

BESKRIVNING AV UPPDRAGET
Experis är den del av Manpower som jobbar med rekrytering och uthyrning av chefer och specialister. Experis Young är – som namnet antyder – en ny verksamhet som syftar till att hitta första jobbet åt unga akademiker och hyra ut dem på konsultbasis. Dessa kandidater får i sin tur fylla den där viktiga, första raden i sitt cv. vårt uppdrag var att formulera och sälja in konceptet, först internt i organisationen med PPT och säljmaterial sedan externt med Webbsida, Säljmaterial och externa Powerpoints.

ARBETSPROCESS
Vi skulle hitta ett tonläge som skilde sig från Experis vanliga sätt att kommunicera, mycket för att markera skillnaden mot huvudvarumärket. Säljargumenten mot studenterna är att Experis Young blir deras avstamp på väg mot en lysande karriär – ett första steg mot stjärnorna. I bild och form antog vi en mer avslappnad attityd, som den typ av arbetsplats där en bra idé alltid går före en vedertagen rutin. Allt mynnade ut i Experis Young-siten och filmen ovan.

ENHETER
Införsäljningsmaterial Powerpoint Internt (Copy, form)
Införsäljningsmaterial Powerpoint Externt (Copy, form)
Införsäljningsmaterial Print Externt (Copy, form)
Mässmaterial, Rollups Mässväggar (Form, produktion)
Införsäljningsmaterial Film (Manus, produktion)
Webbsida (Produktion WordPress)

www.experisyoung.se