Electrolux home

Säljbroschyr, leverantörsindex och showpiece
för  Sentens Kök (Electrolux HOME)

BESKRIVNING AV UPPDRAGET
Sentens leverantörsbroschyr är mer än bara en kanal för marknadskommunikation, den har också en stor praktisk betydelse som leverantörsindex. På många sätt är det den här enheten som gör arbetsdagen möjlig för deras säljkår.

ARBETSPROCESS
Vårt uppdrag här handlade lika mycket om att samordna och koordinera allt som hade med bild och textmaterial att göra, som med formgivning. Vi såg till att material kom in från 24 olika leverantörer och presenterade sedan detta på bästa sätt i en broschyr som gick ut till samtliga Electrolux HOME-butiker i Sverige.

RESULTAT
Säljkåren fick sitt efterlängtade säljverktyg och den blev som vardagligt arbetsredskap mycket uppskattad i butikerna och på huvudkontoret.