ELECTROLUX HOME

SENTENS KÖKSKATALOG

Beskrivning av uppdraget

Att byta kök är en av de största investeringarna du kan göra i ett hem. Därför är köksköpare ofta en mycket krävande målgrupp som kräver att produkten presenteras på ett smakfullt sätt. Vi har haft ansvaret för att förfina och producera Sentens stora kökskatalog.

Våren 2018 fick vi i uppdrag att producera och formge Sentens årliga kökskatalog där vi ansvarade för projekt- och produktionsledning inklusive upphandling av tryckeri samt distribution av 15 000 exemplar. Vi var ytterst ansvariga för design, retusch, illustration, original och copy. Produktionen resulterade i en säljande och inspirerande kökskatalog som utöver inspiration för privatpersoner och företag används som visningskatalog av säljarna. Kökskatalogen på 160 sidor i ett format på 240×240 mm omfattar bland annat information, inspiration samt tips om köksplanering, belysning, vitvaror etc. samt kapitel som på ett pedagogiskt och kreativt sätt går igenom olika köksstilar för att tilltala en så bred målgrupp som möjligt.

Arbetsprocess

Produktionen startade med en brief från kunden och ett uppstartsmöte. Vi tog därefter fram debrief, kostnadsuppskattning och tidsplan. När dessa godkänts startade produktionen som skedde i tätt samarbete med Electrolux Home/Sentens. Kökskatalogens utseende och bildspråk baseras på Done by Friends kreativa idéer och i nära samråd med kund. Som byrå har vi projekt- och produktionslett denna katalog från grunden där vi även har haft kontakt och fört dialog med intressenter, kund och leverantörer. Vidare har vi formgett, gjort originalarbete enligt en katalogprofil och manér som vi tagit fram för en kökskatalog vi producerade för Sentens vid ett tidigare tillfälle. Vidare har vi gjort illustrationer i kökskatalogen för att förstärka köksstilar samt för att lyfta viktiga fakta och på så sätt vägleda läsaren på ett naturligt sätt.

Vi ansvarade för hela tryckproduktionen och säkerställningen i kvalité i tryck samt distribution. I detta skede hade vi hand om hela produktionen – från projektledning, upphandling till distribution. Resultatet mottogs mycket väl av såväl kund som säljare och har uppskattats av både privatpersoner och företag för dess kreativa höjd.

Sentenskatalogen på ISSUU