CYGATE

Kampanjarbete ”Prata om IT” för Cygate, Att snacka ´data´ med en twist

BESKRIVNING AV UPPDRAGET
IT-konsultbolaget Cygate behövde bli synligare i branschmedia och generera trafik till sina egna kanaler (cygate.se och sociala). De hade även de mer taktiska behoven av att synliggöra sina partners och att få ut sitt datacenter-erbjudande mot offentlig sektor. Målgruppen var IT-personer på alla sorters företag och organisationer. Det primära budskapet var att ”Cygate förstår dina it-utmaningar, prata med oss”. Det mer konkreta datacenter-budskapet (nytt ramavtal) synliggjordes i vissa banners.

ARBETSPROCESS
Konceptet handlar om en känsla av samförstånd och samhörighet – du är inte ensam – Cygate förstår dig. Vi gör detta genom att visa upp personer som pratar om obegripliga IT-begrepp vid ”fel” tillfälle, med budskapet ”#prataomit med oss istället”.
Vi tog ut konceptet i en bannerkampanj (6 banners med 48 olika format) och i reklamfilmer (3 st). Det hela sjösattes under Cisco Connect i september
2017, där filmerna visades och en av bannerenheterna gjordes till mässvägg och en Powerpointpresentation för densamma. Vi gjorde även Powerpoints och produktblad för tryck som marknadsförde de säkerhetstjänsterna som kampanjen innehöll. Allt baserades på den grafisk profil vi tidigare tagit fram för kunden.

ENHETER
Införsäljningsmaterial Print Externt (Copy, Form)
Grafisk Profil (Koncept, Produktion)
Mässmaterial, Rollups Mässväggar, Powerpoints (Form, Produktion)
Införsäljningsmaterial Filmer (Manus, Produktion, Postproduction)
Införsäljningsmaterial Print (Copy, Produktion)
HTML5 Banners (Form, Copy, Produktion, Traffic)

Bannerproduktion