IQ SAMHÄLLSBYGGNAD –
BROSCHYR

Beskrivning av uppdraget

I mars 2018 fick Done by Friends* i uppdrag av IQ Samhällsbyggnad att skapa en broschyr som stärker varumärket, visar vad organisationen står för och nyttan med att vara medlem. Broschyren var den första enheten som gjordes efter att Done by Friends uppdaterat IQ Samhällsbyggnads grafiska profil. Done by Friends var innan produktionen väl insatt i IQ Samhällsbyggnads grafiska manual, varumärkesstrategi och målgrupper.

Målgrupper

Målgruppen är företag och organisationer inom samhällsbyggnad. Allt från små till stora företag, branschföreningar, myndigheter, kommuner, universitet och högskolor samt organisationer.

Tidsåtgång

Original och produktionsledning, inklusive två korr: 16 timmar totalt.

*Detta uppdrag gjordes av Blomquist & Co som sedan 1 september 2018 helt har uppgått i Done by Friends.