ALMI –

ILLUSTRATION

Beskrivning av uppdraget

Under 2017 tog Almi företagspartner fram en helt ny grafisk identitet som en grund för all produktion centralt och regionalt. Den grafiska profilen innehöll viss infografik, men saknade ett manér för illustrationer.

Done by Friends fick i uppdrag att skapa ett unikt illustrationsmanér för Almi företagspartner för att visualisera deras produkter och tjänster.

Målgrupper

Små och stora företag, startups och företag med tillväxtpotential.

Tidsåtgång

Utveckling av illustrationskoncept, skisser och avstämningar fram till godkännande, inklusive nio godkända illustrationer i ett format: 78 timmar totalt.

Framtagning av nya illustrationer utifrån satta manér: 8 timmar per illustration.

INFOGRAFIK

De senaste åren har infografik blivit en nödvändighet  i mediamixen för att förklara komplicerade strukturer och erbjudanden på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

bland annat för Telia Companys framtidsrapporter samt vår prisvinnande Årsredovisning för fastighetsbolaget Uppsalahem. Vi gör även filmer och presentationer som innehåller infografik

Ett utsnitt av en illustration i infografik maner för TELIAs framtidsrapport

Infografik för Teracom.